Kancelaria Notarialna

Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik

Kancelaria

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

 

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Osoby zamierzające  dokonać czynność notarialną zachęcamy do skorzystania z zakładki "niezbędne dokumenty" oraz do bezpośredniego kontaktu z pracownikami kancelarii, którzy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych wyjaśnień.

Czynności notarialne

Zgodnie z tą ustawą notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

 

Notariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Zgodnie z art. 79 ustawy - Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

 

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne związane z czynnościami notarialnymi (przekierowanie do Internetowego Systemu Aktów Prawnych):

 

 

Do prawidłowego działania linków konieczne jest zainstalowanie programu AdobeReader

Kontakt

Kancelaria Notarialna Bartłomiej Nowak, Wojciech Janik - Notariusze spółka cywilna

 

ul. Stefana Batorego 33/1, 41-506 Chorzów

 

Telefon/Fax +48 32 2410856,

Tel. kom.: 883 386 551

email: kancelaria@chorzow-notariusz.pl

 

Godziny urzędowania:

 

Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 17:00
Środa 8:00 - 17:00
Czwartek 8:00 - 18:00
Piątek 8:00 - 17:00

 

Istnieje możliwość indywidualnego umówienia terminu na godziny późniejsze. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt przed wizytą w Kancelarii.

 

Zapewniamy możliwość płatności kartą płatniczą.
 

W bezpośrednim sąsiedztwie kancelarii dostępny jest wygodny, bezpłatny parking.

 

Numer rachunku bankowego:  32 1050 1243 1000 0092 8200 2618