Aktualności

Czym różni się odpis od wypisu z aktu notarialnego?

Akt notarialny to dokument załączony przez notariusza, który ma zakres dokumentu urzędowego. W praktyce spotykamy się z innymi formami tego rodzaju dokumentów, jak odpis czy wypisuje aktu notarialnego. Można wydać jedno miejsce, między którymi istnieje różnica, które są dostępne na ich zastosowaniu oraz wartość. Warto poznać różnicę między odpisem a wypisanym aktem notarialnym oraz w jakich sytuacjach można uzyskać dostęp do poszczególnych form tego dokumentu.

Czytaj więcej...

Czym jest odpis notarialny i jaką funkcję pełni?

Wiedza o jego temacie odpisu notarialnego jest niezwykle istotna w przypadku zastosowań prawnych, a jego funkcja może być zawarta i zawiera informacje. W artykule przedstawiono trzy aspekty związane z odpisem notarialnym, które powodują, że należy wziąć pod uwagę jego znaczenie oraz znaczenie w polskim prawiedawstwie.

Czytaj więcej...

Jak sporządzić testament?

W polskim prawie wyróżniamy dwa główne rodzaje testamentów - holograficzny oraz notarialny. Testament holograficzny to taki, który sporządzamy samodzielnie ręcznie, opisując naszą wolę odnośnie podziału majątku po śmierci. Musi być on napisany własnoręcznie przez testatora - osoba sporządzająca testament - oraz opatrzony miejscem i datą jego spisania oraz podpisem. Testament notarialny natomiast jest sporządzany przez notariusza na podstawie ustnych dyspozycji testatora, które są przez niego protokołowane.

Czytaj więcej...

Jakie są różnice między zrzeczeniem się a odrzuceniem spadku?

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się spadku to dwie różne formy rezygnacji z dziedziczenia po zmarłym krewnym. Zarówno odrzucenie, jak i zrzeczenie się spadku ma konsekwencje prawne, które powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących dziedziczenia. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru w tym zakresie warto zasięgnąć porady prawnej. Należy bowiem pamiętać, iż zrozumienie różnic pomiędzy odrzuceniem a zrzeczeniem się spadku jest niezbędne do podjęcia świadomej decyzji o tym, jak najlepiej poradzić sobie w danej sytuacji.

Czytaj więcej...

Jak wygląda odrzucenie spadku u notariusza?

Spadkobierca nabywa prawo do otrzymania spadku z chwilą śmierci spadkodawcy – dziedziczenie ustawowe nie wymaga wcześniejszego złożenia oświadczenia o przyjęciu majątku po zmarłym. Niejednokrotnie dochodzi jednak do sytuacji, gdy osoby będące spadkobiercami decydują się na odrzucenie spadku. Zdarza się bowiem, iż zmarły pozostawia po sobie liczne zadłużenia, które wraz z majątkiem przekazane zostają w drodze dziedziczenia. W jaki sposób dochodzi do odrzucenia spadku w kancelarii notarialnej B. Nowak i W. Janik z Chorzowa?

Czytaj więcej...

Kiedy sporządza się akt poświadczenia dziedziczenia?

Postępowanie sądowe dotyczące nabycia spadku po zmarłym jest długotrwałe i niejednokrotnie kosztuje sporo nerwów. Na szczęście sprawę spadkową można przeprowadzić również w kancelarii notarialnej poprzez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Procedura ta jest o wiele szybsza, choć aby ją zrealizować, należy wypełnić pewne warunki. Jakie? Wyjaśniamy.

Czytaj więcej...

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego właściciela firmy, bez względu na to, ilu zatrudnia pracowników. Kiedy brak wiedzy lub nadmiar obowiązków zawodowych nie pozwala na zajęcie się dokumentacją, rozwiązaniem jest biuro rachunkowe. Jak je wybrać, aby zapewnić sobie najlepszą obsługę?

Czytaj więcej...

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Wielu pracodawców obawia się zatrudniać osoby niepełnosprawne, uważają że nie sprostają wymogom dotyczącym warunków zatrudnienia i dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, że osoba taka będzie ciągle chorować itp. Tymczasem zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może przynieść wiele korzyści, oprócz zyskania cennego pracownika istnieje też możliwość uzyskania dofinansowania do jego wynagrodzenia z PFRON. 

Czytaj więcej...