Jaka jest rola notariusza przy transakcjach zakupu/sprzedaży nieruchomości?

Transakcje dotyczące kupna nieruchomości są zazwyczaj długotrwałe i trzeba się do nich odpowiednio przygotować. Istotne jest to, że przeniesienie tytułu własności do nieruchomości jest możliwe wyłącznie w wyniku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego podpisywanego w obecności notariusza. Dlaczego?

Notariusz gwarantem ważności umowy

Każdy przypadek przeniesienia własności nieruchomości przy zapłacie określonej, ustalonej wcześniej ceny, jest procesem skomplikowanym i obarczonym dużym ryzykiem. Notariusz, jako prawnik oraz osoba zaufania publicznego, dba zarówno o prawne aspekty przedmiotu i przebiegu transakcji, ale również swoją obecnością gwarantuje, że podjęte zobowiązania zyskują moc prawną. Notariusz nie może faworyzować żadnej ze stron – obiektywnie rozstrzyga wszystkie kwestie, dbając w szczególności o to, by podjęte decyzje były zgodne z wolą zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Jeśli więc szukasz notariusza w Chorzowie, by przeprowadził Cię przez proces sprzedaży nieruchomości, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Czy podczas transakcji dotyczących nieruchomości notariusz jest niezbędny?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowy, których przedmiotem jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, muszą zostać potwierdzone aktem notarialnym. Z tego względu obecność notariusza jest niezbędna, by sfinalizować transakcję. Oznacza to także, że obie jej strony zobowiązane są do osobistej wizyty w kancelarii notarialnej. Co istotne, przedwstępna umowa sprzedaży niekoniecznie musi przyjmować formę aktu notarialnego, choć warto to rozważyć. W przypadku uchylania się od zobowiązania zawarcia umowy przyrzeczonej przez jedną ze stron, akt notarialny uprawnia do dochodzenia jej podpisania przed Sądem.