Jak wygląda odrzucenie spadku u notariusza?

Spadkobierca nabywa prawo do otrzymania spadku z chwilą śmierci spadkodawcy – dziedziczenie ustawowe nie wymaga wcześniejszego złożenia oświadczenia o przyjęciu majątku po zmarłym. Niejednokrotnie dochodzi jednak do sytuacji, gdy osoby będące spadkobiercami decydują się na odrzucenie spadku. Zdarza się bowiem, iż zmarły pozostawia po sobie liczne zadłużenia, które wraz z majątkiem przekazane zostają w drodze dziedziczenia. W jaki sposób dochodzi do odrzucenia spadku w kancelarii notarialnej B. Nowak i W. Janik z Chorzowa?

Kto może odrzucić spadek?

Przyjęcie lub odrzucenie spadku to proces formalny, w którym spadkobierca potwierdza decyzję związaną z przynależnym mu spadkiem. Złożenie pisemnego oświadczenia o odrzuceniu przed notariuszem pozwala na spisanie postanowienia w formie aktu notarialnego. Dokument tego rodzaju stanowi formalne potwierdzenie decyzji. Oświadczenie może zostać złożone przez osobę, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwe jest także wypełnienie formalności przez pełnomocnika. Upoważnienie takiej osoby powinno zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Jak przebiega procedura odrzucenia spadku?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku powinno zostać złożone przed notariuszem lub Sądem, W sądzie oświadczenie składa się ustnie do protokołu, natomiast przed notariuszem sporządza się je w formie aktu notarialnego. Warto pamiętać o tym, że spadkobierca na odrzucenie spadku ma pół roku od dnia, w którym dowiaduje się, że jest powołany do dziedziczenia – po wyznaczonym terminie spadkobierca nabywa całość spadku. Złożenie oświadczenia u notariusza skutkuje przejściem majątku wraz z aktualnym zadłużeniem na dalszych zstępnych spadkobiercy ustawowego, czyli jego dzieci, wnuków itp. lub w dalszej kolejności na rodziców, rodzeństwo, dziadków, a nawet kuzynostwo. W przypadku odrzucenia spadku z testamentu, kolejno powołani zostają do niego spadkobiercy ustawowi.