Dofinansowanie do wynagrodzeń

Wielu pracodawców obawia się zatrudniać osoby niepełnosprawne, uważają że nie sprostają wymogom dotyczącym warunków zatrudnienia i dostosowania stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, że osoba taka będzie ciągle chorować itp. Tymczasem zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może przynieść wiele korzyści, oprócz zyskania cennego pracownika istnieje też możliwość uzyskania dofinansowania do jego wynagrodzenia z PFRON. 

Nasza kancelaria zajmuje się  doradztwem w zakresie zatrudniania i dofinansowania pracowników w ramach PFRON, weryfikacją dokumentów i oceną firmy pod względem możliwości otrzymywania dofinansowania, przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych i rejestracją firm w PFRON, comiesięcznym rozliczeniem dofinansowań w systemie SODIR, prowadzeniem dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej, oraz monitorowaniem statusu firmy w PFRON.

 

Gwarantowana przepisami ustawy refundacja wynosi od 01.04.2014 r.  od 450 zł do 2400 zł miesięcznie na jednego pracownika.