Darowizna Chorzów

W kancelarii w Chorzowie przygotowujemy umowy darowizny:

  • środków pieniężnych,
  • praw (w tym spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz praw użytkowania wieczystego),
  • udziałów w spółkach z o.o.,
  • nieruchomości oraz gruntów,
  • innych wartościowych przedmiotów i dóbr.

Udzielamy informacji w kwestiach związanych z odwołaniem darowizny.

Czym jest darowizna? Specjalista z Chorzowa odpowiada

Darowizna to rodzaj umowy, w której darczyńca bezpłatnie przekazuje obdarowanemu pewne prawa. Przedmiotem umowy darowizny mogą być różne rzeczy: pieniądze, nieruchomości (m.in. domy, mieszkania), prawo do korzystania z lokalu, samochody, drogie obrazy – wszystko, co stanowi wymierną wartość i co może zostać przekazane przez właściciela osobie lub osobom trzecim. Chociaż umowa darowizny nie zawsze musi mieć formę aktu notarialnego, w określonych przypadkach jest ona wymagana prawem. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy przedmiotem darowizny są:

  • nieruchomości,
  • udziały w spółce z o.o.,
  • spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
  • prawa użytkowania wieczystego.

Warto pamiętać, że wszystkie darowizny, których wartość przekracza 10 434 zł (dla osób z I grupy podatkowej), muszą zostać zgłoszone do Urzędu Skarbowego. W przypadku darowizn sporządzonych w formie aktu notarialnego obowiązek zgłoszenia umowy darowizny ciąży na notariuszu, który przesyła odpis umowy do US.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą kancelarią w Chorzowie. Chętnie opowiemy więcej o szczegółach naszej oferty, umówimy dogodny termin spotkania i pomożemy Państwu we wszystkich kwestiach związanych z darowiznami.