Przekazanie mieszkania Chorzów

Wykonujemy czynności notarialne związane z przekazaniem mieszkania dla Klientów z Chorzowa. Sporządzamy akty notarialne oraz ich wypisy. Zachęcamy do kontaktu – chętnie udzielimy szczegółowych informacji dotyczących działalności kancelarii i umówimy dogodny termin spotkania.

Jaką rolę pełni pracownik kancelarii w przekazaniu mieszkania? Specjalista z Chorzowa odpowiada

Przekazanie mieszkania, to potoczna nazwa dla darowizny, działu spadku lub niesienia współwłasności. Najczęściej są to darowizny, a więc nieodpłatne przekazanie praw własności lokalu drugiej osobie. Beneficjentami przeniesienia własności są przeważnie członkowie najbliższej rodziny (dzieci lub wnuki), jednak zdarzają się także sytuacje, w których do przekazania mieszkanie dochodzi wśród osób niespokrewnionych. Ponieważ przekazanie mieszkania to poważna decyzja, która niesie ze sobą istotne konsekwencje zarówno dla nowego, jak i poprzedniego właściciela lokalu, nad obsługą całego procesu musi czuwać pracownik kancelarii.

W przypadku przekazania mieszkania rola specjalisty od czynności notarialnych polega na sporządzeniu dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie czynności prawnych. Aby prawnik mógł przygotować akt notarialny, zainteresowane strony powinny dostarczyć mu dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, numer PESEL i imiona rodziców), a także dokument tożsamości potwierdzający prawdziwość danych. Oprócz tego należy także dostarczyć numer księgi wieczystej, umowę nabycia lub stwierdzenie nabycia spadku oraz zaświadczenie dotyczące podatku od spadków i darowizn wydane przez Urząd Skarbowy. Zapraszamy Klientów z Chorzowa i okolic, którzy planują przekazanie mieszkania!