Poświadczenie Chorzów

Nasza kancelaria w Chorzowie oferuje usługi notarialnego poświadczenia. Wykonujemy poświadczenia:

  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności kopii lub odpisu dokumentu z oryginałem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania przy życiu,
  • pozostawania w określonym miejscu,
  • elektroniczne kopie notarialne.

Zachęcamy do kontaktu mieszkańców Chorzowa zainteresowanych usługą notarialnego poświadczenia! Jeżeli mają Państwo wątpliwości, jakie dokumenty należy przygotować na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Czym jest notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu? Odpowiadamy mieszkańcom Chorzowa.

Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu to oficjalne potwierdzenie, że określony dokument został podpisany przez osobę legitymującą się dowodem tożsamości wystawionym na konkretne dane osobowe. Notarialne poświadczenie podpisu obejmuje datę (a nawet – na życzenie Klienta – dokładną godzinę) i miejscowość jego wystawienia, nazwę kancelarii, w której poświadczenie zostało sporządzone, a także podpis i pieczęć notariusza wykonującego usługę. W przypadku osób, które z różnych względów nie mogą złożyć podpisu, pracownik kancelarii może wykonać poświadczenie autentyczności odcisku palca.

Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu wymagane jest w przypadku dokumentów posiadających określoną moc prawną, np. w przypadku pełnomocnictwa do wykonania danej czynności prawnej, zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub zbycia przedsiębiorstwa. Zapraszamy osoby zainteresowane usługami notarialnego poświadczenia podpisu! W przypadku pytań zachęcamy do telefonicznego lub mailowego kontaktu z naszą kancelarią w Chorzowie.