Sprawa spadkowa Chorzów

Oferujemy obsługę spraw spadkowych i wydajemy notarialne akty poświadczenia dziedziczenia dla mieszkańców Chorzowa. Nasze usługi obejmują:

  • sporządzenie protokołu dziedziczenia,
  • sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia,
  • protokół otwarcia ostatniej woli (o ile denat pozostawił testament),
  • rejestrację poświadczenia dziedziczenia w Rejestrze Spadkowym.

Zapraszamy do współpracy mieszkańców Chorzowa i okolic!

Jak przebiega prowadzenie spraw spadkowych w kancelarii w Chorzowie?

Pierwszym etapem sprawy spadkowej jest protokół otwarcia ostatniej woli – o ile ta została sporządzona i o ile życzenie oficjalnego otwarcia testamentu zostało wyrażone przez osobę, która dostarczyła akt zgonu do kancelarii. Pracownik obsługujący interesy zmarłego (lub dziedziczących) potwierdza fakt istnienia dokumentu, przedstawia zgromadzonym jego treść i odpowiednio go zabezpiecza. Następnie sporządzany jest protokół dziedziczenia. Aby notariusz mógł przygotować ten dokument, spadkobiercy muszą złożyć zapewnienie spadkowe – czyli oświadczenie, w którym przedstawiają swój stan wiedzy na temat innych spadkobierców (lub ich braku) oraz dokumentów poświadczających wolę zmarłego (o ile takie istnieją).

Następnym krokiem jest sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, w którym zawarte są dane osobowe spadkobierców oraz wyszczególnione zostają ich udziały w majątku spadkodawcy. Akt poświadczenia zostaje zarejestrowany przez kancelarię w Rejestrze spadkowym za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez Krajową Radę Notarialną. Co ważne, aby notariusz mógł przeprowadzić sprawę spadkową, wszyscy spadkobiercy ustawowi osoby zmarłej muszą stawić się w kancelarii. Zapraszamy osoby poszukujące specjalistów obsługujących sprawy spadkowe! Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu spotkania w naszej kancelarii w Chorzowie.