Dziedziczenie Chorzów

Zapraszamy do naszej kancelarii wszystkich mieszkańców Chorzowa, którzy potrzebują pomocy w kwestiach związanych z dziedziczeniem. Przygotowujemy protokoły dziedziczenia i akty poświadczenia dziedziczenia (zarówno w przypadkach, gdy ostatnia wola denata jest znana, jak i w sytuacjach, gdy o ustanowieniu spadkobierców decyduje ustawa) oraz dokonujemy wpisu aktów w Rejestrze Spadkowym.

Kiedy należy udać się do kancelarii po akt poświadczenia dziedziczenia? Informacje dla Klientów z Chorzowa

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia niezbędny jest wszystkim osobom, które chciałyby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku. Potencjalni spadkobiercy, którzy chcą dowiedzieć się, czy i w jakiej części przypadł im spadek po zmarłym, powinni udać się do kancelarii w celu dopełnienia odpowiednich formalności. Istotne jest, żeby przy spotkaniu ze specjalistą obecni byli wszyscy zainteresowani, a więc spadkobiercy ustawowi i testamentowi oraz zapisobiorcy.

Chociaż uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku nie jest obowiązkiem spadkobiercy, oficjalne potwierdzenie prawa do dóbr po denacie bywa bardzo przydatne. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia jest dowodem na to, że osoba, która otrzymała spadek, może nim rozporządzać (np. wypłacając pieniądze z konta bankowego zmarłego). Warto pamiętać, że spisanie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia nie zawsze jest możliwe. Jeżeli nabycie spadku następuje na podstawie woli wyrażonej w szczególnych warunkach (np. w obliczu katastrofy podczas podróży morskiej), należy udać się do sądu.

Zapraszamy mieszkańców Chorzowa do skorzystania z pomocy naszej kancelarii w sprawach związanych z dziedziczeniem!