Testament Chorzów

Oferujemy przygotowanie testamentów notarialnych dla mieszkańców Chorzowa i nie tylko. Zapewniamy doradztwo i wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z przygotowaniem ostatniej woli. Na życzenie rejestrujemy dokument w Krajowym Rejestrze Testamentów.

Dlaczego warto sporządzić testament notarialny? Eksperci z Chorzowa odpowiadają

Testament notarialny to dokument urzędowy należący do grupy testamentów zwykłych. W przeciwieństwie do dokumentu własnoręcznego, który może zostać sporządzony w dowolnym miejscu, np. w domu, testament notarialny musi zostać przygotowany w kancelarii, pod okiem specjalisty. Taka forma ostatniej woli gwarantuje wiele korzyści osobie pragnącej zabezpieczyć interesy swoich przyszłych spadkobierców. Przede wszystkim doświadczony pracownik kancelarii pomoże Klientowi przygotować testament w sposób jednoznaczny i zgodny z prawem, może także doradzić we wszystkich problematycznych kwestiach związanych z dziedziczeniem.

Kolejną zaletą testamentów notarialnych jest fakt, że oryginał dokumentu przechowywany jest w kancelarii. Oznacza to, że nawet w przypadku zgubienia, zniszczenia lub podrobienia pozostałych kopii ostatniej woli, autentyczna treść i forma aktu pozostanie znana. Ważnym argumentem przemawiającym za testamentem sporządzonym u specjalisty jest także to, że testamenty notarialne przeważnie nie zostają unieważnione na podstawie podejrzenia niezdolności (spowodowanej złym stanem zdrowia lub zaawansowanym wiekiem testatora) do podjęcia tak ważnej decyzji. Notariusz przed przygotowaniem dokumentu ocenia, czy jego Klient działa świadomie i dobrowolnie, dlatego ryzyko uznania aktu za nieważny jest nikłe.