Kiedy sporządza się akt poświadczenia dziedziczenia?

Postępowanie sądowe dotyczące nabycia spadku po zmarłym jest długotrwałe i niejednokrotnie kosztuje sporo nerwów. Na szczęście sprawę spadkową można przeprowadzić również w kancelarii notarialnej poprzez sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Procedura ta jest o wiele szybsza, choć aby ją zrealizować, należy wypełnić pewne warunki. Jakie? Wyjaśniamy.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Dokument, jakim jest akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdza, kto jest spadkobiercą majątku zmarłego. Powołanie danej osoby do spadku może być ustawowe lub wynikać z testamentu. Konsekwencją sporządzenia aktu notarialnego tego rodzaju jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zatem nie trzeba już składać do sądu takiego wniosku. Akt poświadczenia dziedziczenia może dotyczyć zarówno jednego spadkobiercy, jak i wielu. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem sprawy w zakresie dziedziczenia w Chorzowie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Co jest konieczne do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia?

Aby podpisać akt poświadczenia dziedziczenia, w kancelarii notarialnej muszą się stawić wszyscy spadkobiercy – tak ustawowi, jak i testamentowi. Ich obecność nie jest jednak jedynym warunkiem. Najważniejsze jest to, by między spadkobiercami panowała jednomyślność co to udziałów w dziedziczeniu. Jeśli istnieje między nimi wyraźny konflikt i choć jedna osoba podważa testament, sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest możliwe. Sytuacja tego rodzaju wymusza skierowanie sprawy nabycia spadku na drogę sądową. W innym wypadku poświadczenie dziedziczenia zostaje spisane na podstawie dokumentów, do których należy testament, akt zgonu spadkodawcy, jego unieważniony dowód osobisty oraz poświadczone dane spadkobierców.