Notariusz Świętochłowice

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby poszukujące usług notariusza w Świętochłowicach! Nasza kancelaria notarialna współpracuje zarówno z osobami prywatnymi, jak i Klientami biznesowymi. Oferujemy:

 • przygotowanie aktów notarialnych,
 • przygotowywanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • doręczanie oświadczeń,
 • poświadczenia notarialne,
 • spisanie ostatniej woli testatora oraz inne czynności związane z przekazywaniem spadku,
 • obsługę prawną obrotu nieruchomościami (między innymi zabudowanymi domami; mieszkaniami, lokalami, gruntami) oraz dokonywanie wpisów hipotek w księgach wieczystych,
 • wydawanie notarialnych nakazów zapłaty,
 • inne czynności notarialne.

W przypadku pytań dotyczących naszej oferty zachęcamy do kontaktu z kancelarią notarialną w Świętochłowicach. Chętnie udzielimy dokładnych informacji dotyczących oferowanych czynności notarialnych.

Na czym polega praca notariusza? Specjalista ze Świętochłowic odpowiada

Praca notariusza w największym uproszczeniu polega na przygotowywaniu dokumentów, w których spisana jest wola zainteresowanych stron (osób fizycznych lub prawnych). Notariusz musi zadbać o to, by wszystkie akta przygotowane były w sposób zgodny z obowiązującymi ustawami oraz by ich treść była odpowiednio jednoznaczna i nie rodziła sporów interpretacyjnych. Kolejnym ważnym zadaniem notariusza jest przygotowywanie potwierdzeń autentyczności. Potwierdzenie autentyczności może dotyczyć zarówno podpisu (w takim przypadku notariusz oficjalnie potwierdza, że podpis został złożony przez osobę legitymującą się dowodem tożsamości wystawionym na konkretne dane osobowe, dzięki czemu podpisane pismo nabiera mocy sprawczej), jak i potwierdzenia zgodności kopii lub odpisu z oryginałem. Jak widać, do głównych zadań notariusza należy nadawanie mocy prawnej dokumentom, dbanie o to, by procesy różnego typu przebiegały zgodnie z przepisami, a także – w przypadku pojawienia się konfliktu, np. dotyczącego sprawy spadkowej – przedłożenie odpowiednich dokumentów, które mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu.

Czy korzystanie z usług kancelarii notarialnej może być wymogiem prawnym? Porady dla mieszkańców Świętochłowic

Pomoc kancelarii notarialnej znacząco podnosi bezpieczeństwo każdej transakcji i zapewnia przejrzystość i poprawność formalnoprawną dokumentów, dlatego każda osoba, która planuje zawrzeć umowę (dowolnego typu), powinna rozważyć skorzystanie ze wsparcia specjalisty. Istnieją sytuacje, w których zdanie się na kancelarię jest wymogiem prawnym, a nie jedynie kwestią bezpieczeństwa i komfortu. Dotyczy to m.in. spraw związanych z:

 • zmianami praw własności nieruchomości (w tym gruntowych zabudowanych budynkami, nieruchomości lokalowych),
 • zbywaniem spółdzielczych własnościowych praw do lokali i prawa użytkowania wieczystego gruntów,
 • zawiązywaniem spółek (m.in. spółek z o.o., spółek komandytowych i spółek akcyjnych),
 • ustanowieniem rozdzielności majątkowej małżonków, 
 • sporządzaniem pełnomocnictwa dla określonych czynności prawnych.

Zapraszamy Klientów ze Świętochłowic i okolic! Zapewniamy pomoc i doradztwo we wszystkich kwestiach wymagających podjęcia czynności notarialnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.